Social /

Acajou - Algemene voorwaarden

De e-commerce Site www.acajoublankenberge.be is een online verkoopsite waar vrijetijdskleding voor dames en heren te koop is. De producten behoren toe aan Laekeman Christel, met maatschappelijke zetel te 8370 Blankenberge, Franchommelaan 138 – 140 met ondernemingsnummer BE0672.255.332, verder “Acajou” genoemd.

Naar internetgebruikers die de Producten willen kopen wordt in deze Gebruiksvoorwaarden verwezen als “Klant”. Acajou en Klant worden individueel “Partij” en gezamenlijk “Partijen” genoemd.

De Klanten kunnen in geval van problemen met de Site of hun bestelling contact opnemen met de Klantendienst via het emailadres acajoumarine@skynet.be

ARTIKEL 1 — TOEPASSINGSGEBIED

Deze Gebruiksvoorwaarden beheersen de rechten en verplichtingen van de Partijen die voortvloeien uit de online verkoop van Producten die worden aangeboden op de Site van Acajou. Acajou verstrekt al haar diensten vanuit België en het contract tussen de Partijen wordt geacht te zijn uitgevoerd in België.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Producten die verkocht worden op de Site, en hebben voorrang op alle andere voorwaarden van Acajou of de Klant. Deze voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden gewijzigd.

ARTIKEL 2 — RECHTSBEKWAAMHEID EN AANVAARDING

Iedereen die de Producten van Acajou op de Site wilt kopen, moet daartoe juridisch bekwaam zijn of anders de Producten kopen via hun wettelijke vertegenwoordiger.

De Klant kan deze Gebruiksvoorwaarden afdrukken.

ARTIKEL 3 — DE PRODUCTEN

De Producten die te koop worden aangeboden op de Site zijn de Producten die op de Site worden weergegeven op het moment dat de Klant deze bezoekt en waarvan wordt aangegeven dat ze verkocht worden door Acajou.

Producten worden te koop aangeboden voor zover de voorraad strekt en uitsluitend aan de gebruikelijke hoeveelheden voor privégebruik.

Wanneer een of meer Producten niet beschikbaar zijn, informeert Acajou de Klant hier schriftelijk of via e-mail over. In een dergelijk geval wordt de Klant onmiddellijk terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt voor de initiële aankoop. De terugbetalingstermijn kan variëren afhankelijk van het door de Klant gekozen betaalmiddel. In geval van betaling met credit kaart verschijnt de terugbetaling op het volgende maandelijkse afschrift van de credit kaart. Als de Klant van mening is dat terugbetaling abnormaal lang duurt, kan hij contact opnemen met zijn bank.

Acajou zal in alle gevallen de terugbetaling binnen 30 dagen uitvoeren.

Alle Producten die te koop worden aangeboden op de Site worden te goeder trouw, zorgvuldig en zo nauwkeurig mogelijk beschreven. De foto’s op de Site bij de Producten zijn zo betrouwbaar mogelijk, maar er is geen garantie dat de Producten perfect identiek zijn aan de foto’s. Acajou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine foutjes of verschillen in de beschrijvingen en foto’s van de Producten, inclusief kleine variaties in kleur en maat.

ARTIKEL 4 — PRIJZEN EN FACTUUR

De toepasselijke prijzen zijn de prijzen die op de Site vermeld worden op het moment dat de Klant de bestelling plaatst.

Prijzen die tijdens het aankoopproces worden vermeld zijn prijzen in euro inclusief BTW en administratiekosten.

De prijzen van Producten en diensten zijn exclusief verzendkosten die apart in rekening worden gebracht bovenop de aankoopprijs zoals vermeld op de Site. Kortingen waarop de Klant recht heeft, worden afzonderlijk van de prijs afgetrokken.

Acajou behoudt zich het recht voor de verkoopprijs en de verzendkosten op elke moment te wijzigen, maar de aangerekende prijs voor de aangekochte Producten en verzendkosten is de prijs zoals vermeld in de bevestigingsemail, dat wil zeggen de prijs die van toepassing is op het moment van aankoop.

De Klant ontvangt bevestiging van de bestelling en de bijhorende factuur op een duurzaam elektronisch medium.

Producten blijven eigendom van Acajou totdat de Klant het betreffende Product volledig heeft betaald, d.w.z. totdat de aankoopprijs en de verzendkosten zijn betaald.

In geval van een duidelijke fout op de Site in de prijs van een Product dat de Klant heeft besteld, informeert Acajou de Klant hier zo snel mogelijk over en biedt de Klant de mogelijkheid een bestelling te plaatsen tegen de correcte prijs. In alle gevallen zal Acajou de initiële bestelling annuleren en de Klant hiervoor terugbetalen.

ARTIKEL 5 — BETALINGSMETHODES

Aankopen kunnen alleen online worden betaald via Bancontact/Mister Cash. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd zodra de Klant overgaat tot betaling, en de betaling vindt pas plaats als de bank van de Klant toestemming geeft voor de betaling aan Acajou. Als de bank van de Klant de betaling weigert, wordt geen overeenkomst gesloten tussen de Klant en Acajou. Zodra de financiële instelling van de Klant de betaling accepteert, wordt de overeenkomst gesloten tussen de Klant en Acajou.

De Klant verklaart dat hij bevoegd is tot het uitvoeren van betalingen met voorgemelde betalingsmethode. Hij verklaart eveneens dat er voldoende saldo op de betreffende bankrekening staat om de kosten van de transactie te dekken.

Acajou behoudt zich te allen tijd het recht voor om te weigeren een bestelling uit te voeren van een Klant waarmee zij een geschil heeft of heeft gehad of die geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald voor een vorige bestelling.

ARTIKEL 6 — BESTELLEN VAN DE PRODUCTEN

Om een bestelling te plaatsen gaat de Klant naar het Product van zijn keuze, kiest de kleur en de maat en klikt op “In winkelwagentje”. Het betreffende Product wordt aan het winkelwagentje toegevoegd.

De Klant is vrij om de bestelling te wijzigen zolang de Producten in het winkelwagentje zitten. De prijs van de Producten wordt automatisch weergegeven in het winkelwagentje.

Als de Klant zijn keuze heeft gemaakt, de inhoud van het winkelwagentje wilt valideren en zijn bestelling wilt bevestigen, moet de Klant zich identificeren. Bestaande Klanten identificeren zich door in te loggen, nieuwe Klanten moeten een Klantaccount aanmaken.

De Klant moet een leverings- en betalingsmethode kiezen en zijn facturatie- en leveringsadres invoeren. Door het uitvoeren van de betaling en het plaatsen van de bestelling, gaat de klant expliciet akkoord met de algemene voorwaarden.

Het totaalbedrag dat voor de bestelling en de verzendkosten verschuldigd is wordt duidelijk weergegeven.

De Klant wordt doorgeleid naar een betrouwbare betalingsdienstverlener Mollie die de betaling beveiligd zal afhandelen.

Als het betalingsproces is afgerond, wordt de bevestigingspagina weergegeven en wordt een bevestigingsemail naar het ingevoerde e-mailadres gestuurd. Alle contractuele gegevens van de bestelling worden aan de Klant gecommuniceerd.

In dit stadium kan de Klant de bestelling niet langer wijzigen.

De Klant kan de orderbevestigingspagina afdrukken.

De Klant ontvangt een e-mail als zijn bestelling verzonden is.

De gegevens die geregistreerd zijn in de IT-systemen van Acajou, haar holding partners of internet betalingspartners vormen bewijs van de communicaties, de inhoud van de bestellingen en de volledige transacties die tussen de Partijen hebben plaatsgevonden.

ARTIKEL 7 — LEVERING

De Producten worden geleverd op het leveringsadres dat vermeld is door de Klant tijdens de bestelling en volgens de procedure van de logistieke partner.

De Producten die de Klant besteld heeft kunnen alleen geleverd worden op adressen in de Europese Unie.

Acajou behoudt zich het recht voor bestellingen op te splitsen in een of meer leveringen afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten. Elke levering wordt via e-mail gecommuniceerd. Bij levering wordt een leveringsbon verstrekt waarop alle gegevens van de geleverde Producten vermeld worden.

Als een levering kwijt raakt tijdens het leveringsproces en als aan de bepalingen van dit artikel voldaan is, zal Acajou op haar kosten het Product opnieuw verzenden als het Product beschikbaar is of de waarde van het Product, met uitzondering van de verzendkosten.

Het risico op verlies en/of schade gaat over op de Klant bij levering op het leveringsadres dat bij bestelling vermeld is of enige andere leveringsvoorkeur zoals vermeld door de Klant.

ARTIKEL 8 — RETOURRECHT

De Klant heeft veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de bestelde Producten, een wettelijk herroepingsrecht om de goederen terug te sturen, zonder opgave van reden.

De Klant informeert Acajou over zijn besluit tot herroeping door het versturen van een duidelijke verklaring via e-mail naar acajoumarine@skynet.be .

De Klant stuurt de Producten onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van zijn beslissing om zijn herroepingsrecht uit te oefenen aan Acajou terug. De Klant moet de Producten terugzenden in nieuwe en ongebruikte staat, voorzien van alle originele labels en op eigen kosten. De Klant is verantwoordelijk voor de Producten (inclusief voor schade of verlies) tot de Producten door Acajou zijn ontvangen.

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en Acajou de Producten heeft ontvangen, zal Acajou de Klant het volledige bedrag van de bestelling terugbetalen, met uitzondering van de initiële verzendkosten.

De volledige aankoopprijs wordt binnen 14 kalenderdagen terugbetaald nadat Acajou de geretourneerde goederen tijdig heeft ontvangen, en indien aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Het terugbetaalde bedrag zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat Klant werkelijk heeft betaald.

Voor terugbetaling gebruikt Acajou hetzelfde betaalmiddel als de Klant heeft gebruikt voor betaling van de initiële transactie tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en de Klant zal in geen geval kosten betalen voor de terugbetaling. Waardebonnen en kortingen die gebruikt zijn voor het betalen van de bestelling worden in rekening genomen. De Klant wordt terugbetaald conform de procedure overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven.

De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten als dit waardeverlies te wijten is aan een gebruik van de Producten dat een redelijk gebruik om de aard, kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen overschrijdt.

Retourzendingen kunnen alleen geaccepteerd worden op de manier zoals hierboven beschreven.

Retourzendingen moet naar het onderstaande adres worden verzonden:

ACAJOU MARINE
Franchommelaan 138 – 140
8370 Blankenberge
België

ARTIKEL 9 — GESCHENKBONNEN

Cadeaukaarten zijn bedoeld voor de fysieke winkel. Deze kunnen worden gekocht in onze winkel, voor een waarde die je zelf kiest. Houd er rekening mee dat deze alleen in de winkel kan worden gebruikt maar niet online op onze webshop.

Cadeaukaarten kunnen niet worden geretourneerd of terugbetaald.

Acajou is niet aansprakelijk voor levering van een geschenkbon via e-mail aan een niet bestaand of onjuist e-mailadres. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant om de juiste informatie in te vullen en te controleren (onder andere het juiste e-mailadres van de ontvanger).

Acajou is niet aansprakelijk in geval van diefstal, doorverkoop, vernietiging, verlies of gebruik van geschenkbonnen zonder toestemming van de Klant.

ARTIKEL 10 — WETTELIJKE GARANTIE

In geval van defecte of niet-conforme goederen kan de Klant contact opnemen met de Klantendienst via mailadres acajoumarine@skynet.be.

Acajou garandeert dat de te koop aangeboden Producten geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van het Product onmogelijk of gevaarlijk maken.

De Klant heeft op basis van zijn nationale wetgeving wettelijke rechten die deze garantie onverlet laat.

De Klant beschikt over een waarborg voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het Product en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voorgenoemde levering. De Klant kan op deze waarborg beroep doen als hij schriftelijk contact opneemt met acajoumarine@skynet.be. De klant dient Acajou op de hoogte te brengen binnen een termijn van 7 dagen na vaststelling van het gebrek

De waarborg is niet van toepassing voor Producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid van de Klant. Op dezelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport, verkeerd wassen of verkeerd gebruik.

ARTIKEL 11 — VERKOOP VOOR PRIVEDOELEINDEN

Het verstrekken van de garantie zoals vermeld in artikel 10 en klantenondersteuning zijn belangrijk voor Acajou.

Daarom zijn alle handelingen die een negatieve invloed hebben op de Klantendienst verboden, inclusief het opnieuw labelen van Producten en het exporteren van Producten buiten de Europese Unie voor commerciële doeleinden.

De verkoop van Producten is alleen bedoeld voor privégebruik en exclusief voorbehouden aan particulieren.

De Site mag in geen geval worden gebruikt door professionele Klanten ongeacht de marketingmethode van de Producten. De Producten worden uitsluitend te koop aangeboden voor aankoop in normale hoeveelheden die de gemiddelde klant bestelt.

Acajou behoudt zich het recht voor een bestelling op te schorten of niet uit te voeren als er een vermoeden bestaat dat de bestelling door een professionele Klant is geplaatst. De kosten die Acajou maakt voor controle van naleving van het exportverbod voor commerciële doeleinden buiten de Europese Unie zijn in geval van schending voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 12 — INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle elementen (hierna de “Elementen”), zoals onder meer, de teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de lay-out en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de verkoopcatalogus, de foto’s, de afbeeldingen, video en muziek op de site zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, databankrechten, merkenrechten, octrooirechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van Acajou. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Acajou. Dergelijke toestemming dient schriftelijk te worden bekomen, tenzij Acajou zelf de mogelijkheid heeft voorzien om bepaalde Elementen te delen via sociale netwerken. In dergelijk geval is de toestemming beperkt tot die specifieke Elementen en tot die specifieke sociale netwerken waarvoor door Acajou de mogelijkheid tot delen is voorzien. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden.

ARTIKEL 13 — AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover wettelijk toegestaan kan Acajou in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies (verlies van gebruik, winstderving, gemiste kansen) dat direct of indirect een gevolg is van het gebruik van de Site of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken. Acajou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de systemen van de Klant die is opgelopen voor het bezoeken van de Site, inclusief hacking of computervirussen.

Acajou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-levering van bestellingen omdat Producten niet op voorraad zijn of om redenen buiten haar controle, inclusief omstandigheden van overmacht waaronder verstoring of onderbreking van transport-, post- of communicatiediensten, in geval van overstroming of brand, ongevallen of schade die inherent is aan het gebruik van het netwerk.

ARTIKEL 14 — TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Alle geschillen die zich tussen de Partijen voordoen betreffende de aankoop van Producten op grond van deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de rechtbanken van Kortrijk, België.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle vorderingen en geschillen die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

ARTIKEL 15 — CONTACT EN KLACHTEN

Met vragen of klachten betreffende hun aankoop kunnen Klanten contact opnemen met Acajou door te mailen naar acajoumarine@skynet.be. Acajou verwerkt vragen of klachten op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en zal haar uiterste best doen alle vragen binnen 24 uur te beantwoorden.

ARTIKEL 16 — OVERIG

Acajou kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen, onder andere om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Wijzigingen die via de Website worden gecommuniceerd, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aankopen die na publicatie van de wijziging plaatsvinden.

Acajou behoudt zich het recht voor het ontwerp en de inhoud van de website op elk moment aan te passen.

Als Klanten hun account willen laten verwijderen, kunnen zij hiertoe een verzoek richten aan acajoumarine@skynet.be