Social /

Acajou - Privacybeleid

Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site, stemt u in met het inzamelen en gebruik van die informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

De persoonsgegevens verkregen via deze website worden verwerkt door Acajou, Franchommelaan 138 – 140, 8370 Blankenberge.

Wij verbinden ons ertoe deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor het beheer van onze diensten. U kunt uw gegevens opvragen en verbeteren en u kunt weigeren dat wij uw gegevens gebruiken om u informatie te sturen. Het volstaat een schrijven te doen naar bovenvermeld adres of volgend mailadres: acajoumarine@skynet.be .

 

TYPES GEGEVENS DIE DOOR ONZE SITE BEWAARD WORDEN:

BESTELLINGEN
Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen, worden alle geplaatste bestellingen bewaard. De info verstrekt op de orders kan alleen ingekeken worden door de klantendienst en boekhouding van Acajou.

COOKIES
De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informaticabestand, opgeslagen op de harde schijf van de micro-computer van de Gebruiker. De cookie heeft tot doel een vorig bezoek van de Gebruiker of van elke andere bezoeker aan de Website te melden. Cookies worden onder meer door de Verkoper gebruikt om de dienst aangeboden aan de Gebruiker te verpersoonlijken. De Gebruiker behoudt de mogelijkheid om cookies te weigeren door zijn internet browser zo in te stellen. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst die hem wordt aangeboden door de Verkoper te verpersoonlijken. Meer info over de cookies op deze Site vindt u hier.