Social /

Acajou - Terugbetalingsbeleid

De Klant heeft veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de bestelde Producten, een wettelijk herroepingsrecht om de goederen terug te sturen, zonder opgave van reden.

De Klant informeert Acajou over zijn besluit tot herroeping door het versturen van een duidelijke verklaring via e-mail naar acajoumarine@skynet.be .

De Klant stuurt de Producten onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van zijn beslissing om zijn herroepingsrecht uit te oefenen aan Acajou terug. De Klant moet de Producten terugzenden in nieuwe en ongebruikte staat, voorzien van alle originele labels en op eigen kosten. De Klant is verantwoordelijk voor de Producten (inclusief voor schade of verlies) tot de Producten door Acajou zijn ontvangen.

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en Acajou de Producten heeft ontvangen, zal Acajou de Klant het volledige bedrag van de bestelling terugbetalen, met uitzondering van de verzendkosten. Indien Acajou bij de eerste bestelling de verzendkosten in eigen rekening had gebracht, worden die bij een  retour van het aankoopbedrag afgetrokken.

De volledige aankoopprijs wordt binnen 14 kalenderdagen terugbetaald nadat Acajou de geretourneerde goederen tijdig heeft ontvangen, en indien aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Het terugbetaalde bedrag zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat Klant werkelijk heeft betaald.

Voor terugbetaling gebruikt Acajou hetzelfde betaalmiddel als de Klant heeft gebruikt voor betaling van de initiële transactie tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en de Klant zal in geen geval kosten betalen voor de terugbetaling. Waardebonnen en kortingen die gebruikt zijn voor het betalen van de bestelling worden in rekening genomen. De Klant wordt terugbetaald conform de procedure overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven.

De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten als dit waardeverlies te wijten is aan een gebruik van de Producten dat een redelijk gebruik om de aard, kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen overschrijdt.

Retourzendingen kunnen alleen geaccepteerd worden op de manier zoals hierboven beschreven.

Retourzendingen moet naar het onderstaande adres worden verzonden:

ACAJOU MARINE
Franchommelaan 138 – 140
8370 Blankenberge
België